Search help

Item Details

Tomáe ze Stítného Kníky estery o obecných vcech kestanských. Vydány od University Praské na památku jejího zaloení ped 500 lety. Dle nejstariho rukopisu ... zpusobeno, ivotopisem i vysvtlením slov a vcí opateno od Karla Jaromíra Erbena
Author Tomá ze títného, 1325–1404 or 5
Date 1852
Format Book
Description 400 pages
Language Czech
Publication V Praze: Tisk K. Jeábkové
Subject Worship
Contributor University of Toronto
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...