Search help

Item Details

Sachte verbetering der Psalm-rymen Datheni : dat is, De CL. Psalmen Davids, wel-eer door Petrus Dathenus op Nederlantsche rijmen gestelt, ende in de kercken van Nederlandt tot noch toe gebruyckt...Tot dienst der Nederlantsche kercken bereyt ende aen't licht gegeven door Abrahamus Tommius...Geheel met noten gedruckt...vervattende oock de Christelicke Catechismus met de kerckelicke formulieren ende gebeden
Author Dathenus, Petrus, 1531–1590
Date 1695
Format Book
Description 536 pages
Language Dutch
Publication Amsterdam: G. Borstius
Subject Catholic Church
Collection Benson Collection of Hymnals and Hymnology
Contributor Princeton Theological Seminary
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...