Search help

Item Details

Leabhar aithghearr nan ceist : a chuireach a mach le comhchruinneachadh nan diadhair san iar-mhinsteir leis an d'aontaich ard-chleur Eaglais na h-Alba, agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh
Author Caraid nan Gaidheal
Date 1829
Format Book
Description 32 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor University of Toronto
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated