Search help

Item Details

Chelický a Jednota v 15. století. Nový otisk prací: Petr Chelický a jeho uení. Jednota bratrská v 15. století. Nové spisy o Valdenských. K vydání pipravil Kamil Krofta
Author Goll, Jaroslav, 1846–1929
Date 1916
Format Book
Description 370 pages
Language Czech
Publication V Praze: Nákl. Historického klubu
Subject Protestantism
Contributor University of Toronto
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...