Search help

Item Details

Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty, s dodatkem O pravovrnosti sv. Cyrila a Metoda. Doctrina Byzantina de primatu et unitate ecclesiae, cum supplemento: De orthodoxia ss. Cyrilli et Methodii. Przloil Martin Chudoba
Author Grivec, František
Date 1922
Format Book
Description 168 pages
Language Czech
Publication Kromí: Nákl. Akademie velehradské
Subject Eastern Churches
Contributor University of Toronto
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...