Search help

Item Details

Voetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus : naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien
Volume 2 | View all volumes
AuthorVoet, Gijsbert, 1589–1676
Date1891
FormatBook
Description612 pages
LanguageDutch
PublisherRotterdam: Gebroeders Huge
SubjectProtestantism
ContributorPrinceton Theological Seminary
RightsNo Known CopyrightNo Known CopyrightDigitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...
Switch to low bandwidth mode