Search help

Item Details

Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelijke deugden : afgedeelt in twee deelen : waar in vertoond werd de schadelijkheyd der zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaaden Godts over den boetveerdigen, tot leeringe en stigtinge aller christenen toe-gepast : nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon : als mede de vermaakelijke bruylofts-kroon : doorblogten met verscheyde leerzame gedigten, vermaakelijke bruylofts en aandagtige liedekens : voorgesteld op de vier geteyden van den dag
AuthorMayvogel, Jacob Coenraeds
Date1763
FormatBook
Description522 pages
LanguageDutch
PublisherTot Amsterdam: By Joannes Kannewet ...
SubjectEthics
TopicsChristian ethics — Early works to 1800
ContributorGetty Research Institute
RightsNo Known CopyrightNo Known CopyrightDigitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...
View Fullscreen