Search help

Item Details

Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelijke deugden : afgedeelt in twee deelen : waar in vertoond werd de schadelijkheyd der zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaaden Godts over den boetveerdigen, tot leeringe en stigtinge aller christenen toe-gepast : nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon : als mede de vermaakelijke bruylofts-kroon : doorblogten met verscheyde leerzame gedigten, vermaakelijke bruylofts en aandagtige liedekens : voorgesteld op de vier geteyden van den dag
Author Mayvogel, Jacob Coenraeds
Date 1763
Format Book
Description 522 pages
Language Dutch
Publication Tot Amsterdam: By Joannes Kannewet ...
Subject Ethics
Contributor Getty Research Institute
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...