Search help
Wat moeten wij doen : het stemrecht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen? : vraag bij de uitvoering van art. 23