Search help
Vrijheid. Rede. Ter bevestigin van Dr. Ph. S. van Ronkel, gehouden den 23 Maart 1873, in de nieuwe kerk