Search help
Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur : zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreeden-ryk : een behelsinge van vyftig sinne-beelden, met hunne, daar op speelende, verssen, en heylige spreuken
Den derden druk.
Author Luiken, Jan, 1649–1712
Date 1696
Format Book (262 pages)
Language Dutch
Subject Theology
Contributor University of Illinois Urbana-Champaign