Search help
Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur : zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreeden-ryk : een behelsinge van vyftig sinne-beelden, met hunne, daar op speelende, verssen, en heylige spreuken
Edition: Den derden druk.
Author Luiken, Jan, 1649–1712
Date 1696
Format Book
Description 262 pages
Language Dutch
Subject Theology
Contributor University of Illinois Urbana-Champaign