Search help
Verdediging van den Heere Archibald Bower, benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de Roomschgezinden en den schryver.