Search help
Transvaal : mijn indrukken en herinneringen, met een zestal preeken uitgesproken in de Transvaal, en een woord tot de leden en leeraren der Vereenigde kerk