Search help
Tomáe ze Stítného Kníky estery o obecných vcech kestanských. Vydány od University Praské na památku jejího zaloení ped 500 lety. Dle nejstariho rukopisu ... zpusobeno, ivotopisem i vysvtlením slov a vcí opateno od Karla Jaromíra Erbena
Author Tomá ze títného, 1325–1404 or 5
Date 1852
Format Book
Description 400 pages
Language Czech
Subject Worship
Contributor University of Toronto