Search help
Toelichting der memorie ingediend door den algemeenen kerkeraad van Utrecht ann het classicaal bestuur van Utrecht den 21 September 1868