Search help
Ta tou Themistiou Euphradous hapanta, toutesti Paraphraseis, kai Logoi : Alexandrou Aphrodisieos Peri psyches biblia duo, kai Peri eimarmenes hen = Omnia Themistii opera, hoc est Paraphrases, et Orationes. Alexandri Aphrodisiensis libri duo De anima, et De fato vnus
Standardized title: Works.
Author Themistius
Date 1534
Format Book
Description 364 pages
Language Greek
Subject Language and Literature
Contributor Boston Public Library