Search help
Ta tou Themistiou Euphradous hapanta, toutesti Paraphraseis, kai Logoi : Alexandrou Aphrodisieos Peri psyches biblia duo, kai Peri eimarmenes hen = Omnia Themistii opera, hoc est Paraphrases, et Orationes. Alexandri Aphrodisiensis libri duo De anima, et De fato vnus
Works.
Author Themistius
Date 1534
Format Book (364 pages)
Language Greek
Subject Language and Literature
Contributor Boston Public Library