Search help
Statky a jmní kollejé, jesuitských, kláter, kostel, bratrstv a jiných ústav v království eském od císae Josefa II. zruených. Dle parmen pvodních sepsal Tomá V. Bílek