Search help
Seachd coireannan a ta cumanta : gearan, fn-chuiseachd, droch-nadur, anbharr' iomagain, neo-shuimealachd, leisg, fn-thoil
Standardized title: Seven common faults.
Author Philipps, James Erasmus
Date 1870
Format Book
Description 116 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Practical Theology
Contributor National Library of Scotland