Search help
Sbornik pamiatnikov po istorii tserkovnogo prava preimushchestvenno russko tserkvi do epokhi Petra Velikago / V.N. Beneshevich