Search help
Pochwaa Jana Pawa Woronicza : czytana na posiedzeniu Towarzystwa Przyjació Nauk dnia 30. kwietnia 1830. roku