Search help
Pastorn, hans egenskaper och plikter. Af teol. d:r H. Harvey