Search help
O, God! wees mij zondaar genadig! : leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden