Search help

Item Details

Nusaybin'deki Mor Yakup Kilisesi ve Nusaybin okulu, M.S. 325 = ʻEdta d-Mar Yaıqob da-Nṣibin w-madrešta dil-ah šnat škh m