Search help
Nordens glæde da den stormægtigste Danmarkes og Norges arve-eenevolds heere, kong Friderich den Femfe ... : tilligemed Hans Kongelig Majestaets hojstelskelige gemahl, den allerdurchlauchtigste, stormægtigste dronning, dronning Lovise ... deres kongelige salving lode forrette udi Friderichsborgs Slotts-Kirke den 4. Septembris 1747, hvilken ... salvings-act nu ester allernaadigst besalning er sammenskrevet og ved trykken bekiendtgiort
Author Hersleb, Peder, 1689–1757
Date 1749
Format Book (200 pages)
Language Danish
Subject History
Contributor Getty Research Institute