Search help
Nauki ekonomiczne Karola Marxa popularnie przedstawione i objanione
Wyd. wznowione. --
Author Kautsky, Karl, 1854–1938
Date 1911
Format Book (286 pages)
Language Polish
Subject Social Sciences
Contributor University of Toronto