Search help
Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais
Standardized title: Book of Common Prayer.
Author Church of England
Date 1819
Format Book
Description 408 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland