Search help
Leabhar aithghearr nan ceist : a chuireach a mach le comhchruinneachadh nan diadhair san iar-mhinsteir leis an d'aontaich ard-chleur Eaglais na h-Alba, agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh
Author Caraid nan Gaidheal
Date 1829
Format Book
Description 32 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor University of Toronto