Search help
Kerkelijk handboekje : bevattende de bepalingen der Nederlandsche Synod en andere stukken ven beteekenis voor de regeering der kerk