Search help
Jezus en de ziel : een geestelyke spiegel voor't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden