Search help
Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie : nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick overgeset door Wilhelmus Corsmannus ... Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam, naar den oorspronkelijken tekst verbeterd ... door Dr. A. Kuyper