Search help
Inquisitio haereticae pravitatis Neerlandica; geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder keizer Karel V (1025-1520) Door Paul Frédericq