Search help
Hieroglyphica, of, Merkbeelden der oude volkeren : namentlyk Egyptenaren, Chaldeeuwen, Feniciers, Joden, Grieken, Romeynen, enz. : nevens een omstandig bericht van het verval en voortkruypende verbastering der godsdiensten door verscheyde eeuwen : en eyndelyk de hervorming, tot op deze tyden toe vervolgt : In LXIII. hoofdstukken, en zoo veele kopere print-blaaden