Search help
Het koningrijk Gods, of: de leer der menschen vergeleken bij de leer van Christus door Parley P. Pratt. (Uit het Engelsch); The kingdom of God, or, The teachings of man compared to the teachings of Christ. Dutch