Search help
Het dreigend conflict. Memorie van de volmachtigde commissie uit den Amsterdamschen kerkeraad ter voorlichting der gemeente in zake de attesten