Search help
The heavenly footman = An gille-ruith neamhaidh, no, Cunntas mu'n duine a theid do neamh ; agus, Cia mar bu choir dha dha ruith chum's gun glac e 'n duais
Heavenly footman.
Author Bunyan, John, 1628–1688
Date 1894
Format Book (104 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject General Works
Contributor University of Toronto