Search help
Dzieje Kocioa unickiego na Litwie i Rusi w 18 i 19 wieku, uwaane gównie ze wzgldu na przyczyny jego upadku
View all volumes
Wyd. 2. View all editions
Author Likowski, Edward, 1836–1915
Date 1906
Format Book (620 pages)
Language Polish
Subject Catholic Church
Contributor University of Toronto