Search help
De zending in China, volgens 't geen K. Gützlaff, den 18 April 1850, daarvan te Groningen mededeelde. Benevens eenige woorden over de noodwendigheid der zending, vooral over die in China in onzen tijd