Search help
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor des levenden Gods : rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit gehouden den 20sten October 1881