Search help
Cort ende Warachtich Verhael van het ghene d'Ambassadeurs der Ver. Nederlanden in Vranckrijck hebben ghehandelt in de Vasten ... 1621