Search help
Const-toonneel, inhoudende de beschrijvinghe ende XL. heerlijcke afbeeldindinghen onses Heeren Jesu Christi, met sijne apostelen, ende evangelisten, midtsgaders de hooft-deuchden ende ondeuchden. Ende ten laetsten de seven planeten. In coper gesneden door Johannis Wierix. De beschrijvinge is vergadert wt de H. Schrift ende soander soermaerde autheuren tot stichtinghe ende soermakinghe aller menschen, door N.D.C
Author De Clerck, Nicolaes, d. 1620?
Date 1609
Format Book
Description 130 pages
Language German
Subject New Testament
Contributor Duke University Libraries