Search help
Christeliicken waerseggher : de principale stucken van t'Christen geloof en Leuen int cort begrijpende : met een rolle der deugtsaemheyt daer op dienende : ende een schildt-wacht teghen de valsche waersegghers, tooueraers, etc.