Search help
Catalogus van de boekerij van Mr. G. Groen van Prinsterer, door de erfgenamen aan de Koninklijke Bibliotheek aangeboden in 1879