Search help
Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty, s dodatkem O pravovrnosti sv. Cyrila a Metoda. Doctrina Byzantina de primatu et unitate ecclesiae, cum supplemento: De orthodoxia ss. Cyrilli et Methodii. Przloil Martin Chudoba
Author Grivec, František
Date 1922
Format Book
Description 168 pages
Language Czech
Subject Eastern churches
Contributor University of Toronto