Search help
Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der Christelijke kerk geschreven hebben
Author Sepp, Christiaan, 1820–1890
Date 1886
Format Book
Description 538 pages
Language Dutch
Subject Bibliography
Contributor University of Toronto