Search help
Biblia, dat is, de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments / met gelijkluidende teksten en kaarten
Bible.
Author Kuyper, Abraham, 1837–1920
Date 1896
Format Book (1384 pages)
Language Dutch
Subject Bible
Contributor Princeton Theological Seminary Library