Search help
Beschouwingen naar aanleiding van David Hume en zijne leer van het kenvormogen : rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de wijsbegeerte aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 14den october 1901