Search help
Bellerophon, of, Lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoegt zijn de vrolijcke stemmen, of, stichtige en vermaeckelijcke liedekens en dicten, genomen uyt de geoorolofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Ghesang der Zeden, van den selfden auteur ...