Search help
Bedenkingen tegen de memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente in zake het adres van de heeren G.H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld door A. Kuyper
Author Weldrager, L.C.
Date 1872
Format Book
Description 94 pages
Language Dutch
Subject Protestantism
Contributor Princeton Theological Seminary Library