Search help
Amstelredams eer ende opcomen, : door de denckwaerdighe miraklen aldaer gescheid, aen ende door het H. Sacrement des altaers. Anno 1345