Search help
Af-beeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt Iesu : voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche provincie der selver societeyt