Search help
Acta van het Zending-Congres, gehouden te Amsterdam, volgens opdracht der voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, op den 28sten, 29sten en 30sten januari 1890